Rólunk - Az alapítvány célja

Az alapítvány célja Kismarja községben gyermekek tanulásához, neveléséhez, testi fejlődésüknek, edzettségüknek, az ifjúsági sportélet támogatásának elősegítése a központi iskola udvarán iskolai tanterem, tornaterem felépítése, a meglévő,településen több telken az iskolai tantermek korszerűsítésének a XX. század emberéhez méltó körülmények megteremtésének kezdeményezése és támogatása.

A tantermek és tornaterem berendezéseihez, korszerű eszközökkel való ellátásához, működéséhez anyagilag is hozzájárul.

Csoóri Sándor Alap

Alapítványunk sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására.

A pályázat keretében új koreográfiák betanítása valósult meg, melynek bemutatásával a Kismarjai Kikerics Gyermekegyüttes Az Örökség Észak-Alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztiválon ezüst minősítést ért el, valamint különdíjban részesült.

A projekt azonosítója: CSSP-NEPTANC-MO-2022-0011
A projekt kedvezményezettje: Gyermekeinkért Alapítvány
Vissza nem térítendő támogatás összege: 300.000 Ft

Ezúton is köszönjük a Kulturális és Innovációs Minisztérium és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő segítségét és támogatását!

Pályázatok

Digitalizáció a mindennapokban.

Tovább olvasom

Image

Rendezvényeink - Eseményeink

Kérjük tekintse meg legutóbbi rendezvényeinket.

2019. október 5. Kismarja

Szüreti felvonulás


2019. augusztus 29-31. Esztár

Esztári Lecsófesztivál


Az alapítvány közhasznú tevékenységei:

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység,

Népegészségügyi tevékenység az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

A családok védelme és a családok jólétének erősítése. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások nyújtása

Kulturális tevékenység,

Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának támogatása.
Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása.
Előadó-művészi tevékenység feltételeinek megteremtése

Kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem,

Kiemelt kulturális örökség védelme
Épített környezet alakítása és védelme

Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem,

Természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása
Településtisztaság, hulladékgazdálkodás,-környezet és természetvédelem
A közterület tisztántartásával és lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok

Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet,

A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása, a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése.
Gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

Hajléktalanná vált személyek ellátása és rehabilitációja, megelőzés biztosítása

Emberi és állampolgári jogok védelme

Jogvédelmi feladatok, gyermekek jogai, a jövő nemzedékeinek érdekei, nemzetiségiek jogai, leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogai

Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

Esélyegyenlőség, kulturális autonómia megerősítésére önszerveződés szervezésének, működésének támogatása
Nemzetközi intézmény alapítása, hagyományápolás

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

A családok védelme és a családok jólétének erősítése. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások nyújtása

Sport

Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése,

Közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások,

A lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása
A település önfenntartó képességének erősítése

Rendezvényszervezés,

programszervezés,